Оценка имущества


Узаконение перепланировок и самостроев

Порядок

перепланування і (або) переобладнання жилих будинків

та жилих приміщень у місті Харкові (витяг)

 


1.3. До перепланування відносяться ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами із зміною фізичних параметрів цих приміщень, знесенням або перенесенням внутрішніх легких некапітальних перегородок, улаштуванням нових елементів і деталей, прорізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові перекриття та інші несучі конструкції жилого будинку з метою підвищення благоустрою та поліпшення умов проживання без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у цьому будинку або приміщенні.

Перепланування жилих будинків та жилих приміщень здійснюється без зміни їх геометричних розмірів та функціонального призначення, але змінює конфігурацію приміщень, що вимагає внесення змін до технічного паспорту будинку або приміщення.

1.4. До переобладнання відносяться улаштування в індивідуальних жилих будинках, окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання; перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.

1.5. Не допускається:

- перепланування і (або) переобладнання, яке призводить до порушення міцності або до руйнування несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів;

- порушення або демонтаж несучих опор, стін і балок;

- порушення або демонтаж вентиляційних колекторів, димоходів, протипожежних пристроїв;

- обладнання санвузла над жилими приміщеннями і кухнею нижче розташованих квартир;

- замурування в стіни газових стояків і розводок, стояків центрального опалення, холодного і гарячого водопостачання, каналізації;

- перепланування зі зменшенням загальної площі жилого приміщення, внаслідок якого громадяни стають такими, що потребують поліпшення житлових умов;

- зміна функціонального призначення приміщень (не можна замінювати санвузли та кухні на кімнати і навпаки);

- порушення цілісності внутрішньобудинкових систем електро-, тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення;

- проведення перепланування і (або) переобладнання приміщень в жилому будинку, який у встановленому порядку визнаний непридатним для проживання і не підлягає відновленню.

1.6. Проведення робіт по переплануванню і (або) переобладнанню приміщень у жилих будинках, віднесених до пам'яток архітектури, здійснюються за погодженням з Управлінням містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.

1.7. Роботи по переплануванню і (або) переобладнанню проводяться з дотриманням вимог Правил з питань додержання тиші у громадських місцях у місті Харкові, затверджених рішенням Харківської міської ради від 28.09.2005 № 161/05.

1.8. При проведенні перепланування і (або) переобладнання забороняється:

- захаращувати і забруднювати будівельними матеріалами та їх відходами евакуаційні шляхи, інші допоміжні приміщення жилого будинку;

- використовувати пасажирські ліфти для транспортування будівельних матеріалів та їх відходів без упаковки.

 

2. Порядок оформлення дозволів на перепланування

і (або) переобладнання

2.1. Для одержання дозволу на перепланування і (або) переобладнання жилого будинку або жилого приміщення власник або уповноважена ним особа, наймач (орендар) приміщення (надалі - заявник) за згодою його власника подає заяву на ім'я Харківського міського голови з проханням про надання дозволу на перепланування і (або) переобладнання.

2.2. Заява за дорученням міського голови направляється для розгляду до відповідної Адміністрації району Харківської міської ради.

2.3. До заяви заявник подає до відповідної Адміністрації району Харківської міської ради наступні документи:

2.3.1. копію паспорту фізичної особи;

2.3.2. довідку про склад сім'ї;

2.3.3. копію правовстановлювальних документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

2.3.4. копію ордера (для наймачів неприватизованих квартир);

2.3.5. технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»;

2.3.6. технічний висновок про можливість перепланування і (або) переобладнання, виготовлений проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

2.3.7. проект на перепланування і (або) переобладнання, виготовлений проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

2.3.8. погодження органів державного санітарного та пожежного нагляду, управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (у разі віднесення будинку до пам'ятників архітектури);

2.3.9. погодження відповідних підприємств, установ, організацій (у разі переобладнання індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів);

2.3.10. договір на вивезення будівельних відходів;

2.3.11. договір на вивезення побутового сміття для власників індивідуальних жилих будинків з квитанцією про сплату;

2.3.12. згоду на перепланування і переобладнання:

а) співвласників індивідуального жилого будинку, квартири, жилого приміщення або членів сім'ї наймача неприватизованої квартири;

б) балансоутримувача жилого будинку.

2.4. Заява разом з доданими до неї документами розглядається відповідною Адміністрацією району Харківської міської ради у 20-денний термін з дня її реєстрації.

2.5. При розгляді заяви заявник в узгоджений з ним час зобов'язаний надати доступ до приміщення представникам балансоутримувача та відповідної Адміністрації району.

За результатами огляду приміщення складається акт огляду про відповідність існуючого планування технічному паспорту на приміщення, який складається у довільній формі.

2.6. Після розгляду заяви відповідна Адміністрація району готує окремо на кожний об'єкт проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволу на перепланування і (або) переобладнання жилого будинку або жилого приміщення.

Проект рішення візується керівником .структурного підрозділу Адміністрації району, що здійснює його підготовку, керівником сектору Юридичного департаменту, закріпленого за Адміністрацією, уповноваженою особою Департаменту житлового господарства та головою відповідної Адміністрації району.

2.7. Завізовані проекти рішень виконавчого комітету міської ради з відповідними матеріалами направляються супровідним листом до Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, яке у 10-денний термін готує загальний (блочний) проект рішення та вносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради в порядку визначеному Регламентом виконавчих органів Харківської міської ради.

Відповідальність за повноту матеріалів та відповідність їх цьому Порядку несе Адміністрація відповідного району.

2.8. Рішення виконавчого комітету міської ради є підставою для проведення ремонтно-будівельних робіт по переплануванню і (або) переобладнанню жилого будинку або жилого приміщення.

 

3. Приймання виконаних робіт по переплануванню

і (або) переобладнанню

3.1. Приймання виконаних робіт по переплануванню і (або) переобладнанню здійснюється постійно діючою комісією, склад якої затверджується наказом голови відповідної Адміністрації району.

3.2. До складу комісії входять представники балансоутримувача, відповідної Адміністрації району, управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради та відповідних підприємств, установ, організацій, зазначених у пп. 2.3.9 цього Порядку.

3.3.Головою комісії призначається посадова особа Адміністрації району.

3.4. Заявник зобов'язаний надати комісії наступну документацію:

- копію рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про дозвіл на перепланування і (або) переобладнання;

- розроблений і погоджений проект;

- договір підряду (у випадках виконання робіт підрядною організацією);

3.5. Відповідність виконаних робіт по переплануванню і (або) переобладнанню оформляється актом про відповідність виконаних робіт проектній документації, який складається у п'яти примірниках, підписується всіма членами комісії та затверджується головою відповідної Адміністрації району. Форма акта додається.

3.6. Виконані роботи не підлягають прийняттю у випадках, якщо вони проведені з відхиленням від проекту. Приймання таких робіт можливо після усунення зауважень.

3.7. Після складання комісією акта про відповідність виконаних робіт по переплануванню і (або) переобладнанню проектній документації, заявник звертається до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» з заявою про внесення змін до технічного паспорту індивідуального жилого будинку або квартири.

До заяви додаються:

- копія рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволу на перепланування і (або) переобладнання;

- акт про відповідність виконаних робіт по переплануванню і (або) переобладнанню проектній документації.

3.8. Якщо після проведення перепланування жилого будинку або квартири змінюється жила площа приміщень за рахунок знесення або влаштування перегородок, власник у встановленому порядку звертається з заявою на ім'я міського голови про видачу свідоцтва про право власності.

 

4. Вирішення питань, пов'язаних зі збереженням та

оформленням приміщень, що самовільно переплановані

і (або) переобладнані

4.1. Самовільне перепланування і (або) переобладнання жилих будинків або жилих приміщень тягне за собою адміністративну відповідальність.

4.2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядають адміністративні комісії відповідного району за місцем знаходження об'єкта перепланування. Протоколи про адміністративне правопорушення складаються посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом Харківської міської ради.

4.3. Якщо заявник здійснив самовільне перепланування і (або) переобладнання приміщення, то після притягнення до адміністративної відповідальності, він подає заяву на ім'я Харківського міського голови про збереження та оформлення виконаного перепланування і (або) переобладнання приміщення.

4.4. Заява за дорученням міського голови направляється для розгляду до відповідної Адміністрації району Харківської міської ради.

4.5. До заяви заявник подає до Адміністрації району Харківської міської ради наступні документи:

4.5.1. копію паспорту фізичної особи;

4.5.2. довідку про склад сім'ї;

4.5.3. копію правовстановлювальних документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

4.5.4. копію ордера (для наймачів неприватизованих квартир);

4.5.5. технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»;

4.5.6. технічний висновок, виготовлений проектною організацією, що має відповідну ліцензію, в якому обов'язково визначається:

- відповідність (невідповідність) виконаного перепланування і (або) переобладнання приміщення державним будівельним нормам та правилам;

- технічний стан будівельних конструкцій приміщення, в якому виконано перепланування і (або) переобладнання;

- можливість подальшого використання приміщення без порушення умов експлуатації несучих конструкцій та інженерного обладнання (систем електро-, тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення, вентиляції).

4.5.7 висновки органів державного санітарного та пожежного нагляду, управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (у разі віднесення будинку до пам'ятників архітектури) та відповідних підприємств, установ, організацій, зазначених у пп. 2.3.9 цього Порядку.

4.5.8 згоду на збереження перепланування і (або) переобладнання співвласників індивідуального жилого будинку, квартири, жилого приміщення або членів сім'ї наймача неприватизованої квартири;

4.5.9 договір на вивезення побутового сміття для власників індивідуальних жилих будинків з квитанцією про сплату;

4.5.10 довідку балансоутримувача або комунального підприємства, яке забезпечує обслуговування території будинків приватної власності, про вивезення будівельних відходів.

4.5.11. документ про сплату штрафу.

4.6. Заява разом з доданими до неї документами розглядається відповідною Адміністрацією району Харківської міської ради у 20-денний термін з дня її реєстрації.

4.7. При розгляді заяви заявник в узгоджений з ним час зобов'язаний надати доступ до приміщення представникам балансоутримувача, відповідної Адміністрації району та управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.

За результатами огляду приміщення складається акт огляду про відповідність існуючого планування технічному паспорту на приміщення, який складається у довільній формі.

4.8. Після проведення огляду приміщень управлінням містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради надається висновок про можливість збереження самовільно перепланованих і (або) переобладнаних приміщень та згода балансоутримувача жилого будинку.

4.9. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради про збереження самочинно виконаного перепланування і (або) переобладнання приміщень та внесення їх на засідання виконавчого .комітету здійснюється відповідно до пунктів 2.6 - 2.7 цього Порядку.

4.10. У разі відмови у збереженні самочинно виконаного перепланування і (або) переобладнання приміщення, заявник, який здійснив самовільне перепланування і (або) переобладнання приміщення, зобов'язаний за свій рахунок привести приміщення у попередній стан.

4.11. У разі відмови заявника привести приміщення у попередній стан, питання вирішується в судовому порядку.

4.12. Рішення виконавчого комітету міської ради про збереження самочинно виконаного перепланування і (або) переобладнання приміщень є підставою для внесення КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» відповідних даних до технічного паспорту та оформлення, у разі необхідності, свідоцтва про право власності.

Полный текст


Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Риелтер (27.05.2011)
Просмотров: 2927
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0