Оценка имущества


Українсько Товариство Оцінювачів

Вих. № ____ від 31.08. 2012 р.

Прем’єр - міністру України
М. Я. Азарову
Щодо ситуації на ринку
оцінки майна

 Шановний Миколо Яновичу!

 

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство оцінювачів» (УТО), звертається до Вас з приводу порушення прав саморегулівних організацій оцінювачів (СРО) на висловлення своїх пропозицій, а також щодо недопущення їх до роботи робочих груп, які були створенні за Вашими дорученнями щодо ситуації на ринку оцінки.

Згідно  Вашого доручення від 12.07.2012 р. за № 29249/0/1-12, Міністру економічного розвитку і торгівлі України П.О. Порошенку, Вами було доручено утворити робочу групу з включенням до її складу представників усіх саморегулівних організацій оцінювачів з метою визначення механізму здійснення оцінки для цілей оподаткування, який забезпечить інтереси держави, суспільства і оцінювачів.

Другим дорученням від 17.07.2012 р. за № ----, Міністру юстиції О.В. Лавриновичу, Вами було доручено створити Міжвідомчу робочу групу з опрацювання пропозицій, наведених у підготовленій саморегулівними організаціями оцінювачів Концепції запровадження оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та усунення негативних явищ у цій сфері шляхом нормативного врегулювання оцінки для цілей оподаткування.

В даному випадку робоча група була створена, без залучення саморегулівних організацій оцінювачів, однак, доручення було підготовлено на підставі звернення трьох «фальшивих» громадських організацій та однієї організації підприємців.

Тобто, склалась правова колізія коли різним міністерствам доручено розглянути одне й теж питання, але в одному випадку із залученням саморегулівних організацій оцінювачів, а в другому без їх залучення, но ні би то за їх пропозиціями.

В наслідок цього ситуація наступна. 16.07.2012 відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи згідно  дорученням від 17.07.2012 р. за № ----, Міністру юстиції О.В. Лавриновичу, а вже 27.08.2012 р., Вами було надано доручення про повернення без опрацювання доручення від 12.07.2012 р. за № 29249/0/1-12, Міністру економічного розвитку і торгівлі України П.О. Порошенку.

Однак, ще 11.07.2012 р.№ 97 лист Українського товариства оцінювачів та листи Спілки оцінювачів землі, Українського кредитно-банківського союзу від 12.07.2012 р. № 26 з пропозиціями налагодження ситуації на ринку оцінки для цілей оподаткування доходів фізичних осіб були долучені для врахування до матеріалів робочої групи при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (лист №29171/0/1-12 від 12.07.2012 Першого заступника Керівника Секретаріату КМ України).

Листом від 19.07. 2012 р за № 104 Українське товариство оцінювачів спільно з іншими саморегулівними організаціями надіслало на Ваше ім’я  Систему контролю оцінки рухомого і нерухомого майна для цілей справляння податку з доходів фізичних осіб при здійсненні ними угод купівлі-продажу (міни) (додаємо).

Система контролю, що пропонується, розроблена більшістю оцінювачів на противагу усім раніше запропонованим схемам, які збурили суспільство і оціночну спільноту.

Шановний Миколо Яновичу, хочемо Вас запевнити, що це є суцільна лож, тому що ці три організації є елементом корупційної схеми і які формально існують тільки на папері. Фонд держмайна України в травні 2012 року визнав їх саморегулівними організаціями оцінювачів. "Союз оцінювачів України" (Президент ВГО Намясенко К.П.) та "Асоціація спеціалістів банківської оцінки України" (Голова Правління ВГО Фролов С.Є.) отримали такий статус лише 15 травня, а  "Асоціація оцінювачів України" (Голова Виконавчої ради ВГО Черниш К.І.) – лише 24 травня. 

Все це відбулось в той час, коли офіційно в Україні вже діє не одна саморегулівна громадська організація оцінювачів, зокрема "Українське товариство оцінювачів", "Асоціація фахівців оцінки",  "Союз Експертів України", «Спілка оцінювачів землі», «Всеукраїнська спілка експертів-оцінювачів», «Спілка оцінювачів України».

В той же час перелік учасників  "Союзу оцінювачів України", "Асоціації спеціалістів банківської оцінки України", "Асоціації оцінювачів України" залишається таємницею за сімома печатками.  Принаймні Фонд держмайна відмовився надавати таку інформацію у відповідь на офіційний запит оцінювачів. Мотивація – персональні дані. Нонсенс! Адже самі оцінювачі не можуть встановити,  хто є членами вищеназваних організацій. 

Українська оціночна спільнота вирішила піти іншим шляхом. З усіх куточків України до організацій-фантомів полетіли звернення від оцінювачів країни з проханням вивести їх з числа членів цих організацій. В тому разі, якщо їх туди вписали. Паралельно копії таких звернень були направлені у ФДМУ (більше 600 звернень). 

А відповідно до Порядку визнання Фондом держмайна статусу саморегулівної організації оцінювачів у разі внесення  змін у склад  членів  організації СРО повинні інформувати про це не пізніше ніж у двотижневий термін від дати, коли такі зміни відбулися, а Фонд державного  майна повинен  здійснювати  контроль  за  відповідністю СРО вимогам,  визначеним цим Порядком.

То ж тепер навіть з точку зору здорового глузду повноправність таких організацій   викликає величезні сумніви. Чи може працювати громадська організація, яку покинули більшість членів, - звичайно, що ні, вона повинна втратити права мати статус саморегулівних професійних організацій.

Однак, ФДМУ відреагував на звернення відповіддю про те, що не має відношення до внутрішніх справ СРО та порекомендував звернутись до них.

 

Ми вважаємо, що для остаточного усунення негативних явищ в оцінці необхідно здійснити наступні кроки.

1. Зберегти у повному обсязі статус, порядок формування та функції Наглядової Ради з оціночної діяльності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з діючим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» існує спеціально створений колегіальний орган – Наглядова рада з питань оціночної діяльності, до повноважень якої належить розгляд проектів нормативно-правових актів. Цей орган є паритетним за своїм складом (половина складу від органів виконавчої влади, інша половина – від саморегулівних організацій оцінювачів).

Його за змістом повноважень не можна було порівнювати з громадськими радами, оскільки він формувався лише частково за участі саморегулівних організацій оцінювачів, але виконував функцію погодження проектів нормативно-правових актів з питань оцінки майна, здійснював розгляд скарг на оціночну діяльність оціночних фірм і оцінювачів, надавав ФДМУ рекомендації щодо позбавлення сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності і кваліфікації оцінювачів. Однак, при прийнятті Закону України «Про Фонд державного майна України» його статус «понизили» до рівня дорадчого органу і не врахували специфіку завдань, які він виконував. Цей орган був захисником незалежної оцінки від корупційних схем, запобіжником зловживань як з боку оцінювачів, так і з боку контролюючих органів. Ми вважаємо, що нівелювання ролі цього органу у Законі України «Про Фонд державного майна України» дозволили не погоджувати славнозвісні накази ФДМУ.

2. Першочерговою потребою є терміновий розгляд і прийняття Верховною Радою України  зміни до діючих Законів України «Про Фонд Державного майна України», «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», Податкового кодексу України (додаються до листа). Оскільки Кабінетом Міністрів України вже внесено відповідний законопроект, але він, на нашу думку, не у повній мірі охоплює проблемні питання, важливим буде спільне опрацювання і контроль його редакції в процесі першого і другого читання у Верховній Раді України.

3. Не допустити прийняття Верховною Радою України низки нових законодавчих актів, які містять цю ж корупційну схему, яку її автори намагаються «втягнути» у другому читанні. Це стосується, зокрема, проекту Закону України «Про державне мито» (нова редакція), який розроблено народними депутатами України - членами Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (законопроект № 9737). За суттю поданих пропозицій очевидно, що у цей законопроект знову закладено пропозиції, які повторюють вище згадану корупційну схему  оцінки, але вже поширюють її не тільки на громадян, але й на юридичних осіб та для усіх видів угод та інших юридично значимих дій.

4. Першочерговою потребою є термінове  прийняття Фондом державного майна України наказу щодо запровадження механізму контролю якості робіт оцінювачів для цілей оподаткування. УТО разом з іншими саморегулівними організаціями оцінювачів готові долучитися до його опрацювання і вже співпрацюють з цього питання з Фондом державного майна України. Просимо у Кабінету Міністрів України підтримки при його погодженні відповідно до правил розробки нормативно-правових актів. Впровадження запропонованих у ньому заходів зробить неможливою маніпулювання вартістю майна, але водночас не знизить конкуренцію на ринку оціночних послуг і, вочевидь, не вплине на їх ціну. 

5. За даними ФДМУ на даний час поновлено права на надання оціночних послуг з визначення вартості майна для цілей оподаткування майже 2100 суб’єктам оціночної діяльності. Це позитивний момент, оскільки очевидно, що громадяни України не будуть змушені витрачати необґрунтовано великі кошти за таку оцінку.

Пропонуємо на період до внесення змін у законодавчі акти використовувати, як основний регулюючий акт для проведення оцінки нерухомого і рухомого майна для виконання вимог статей 172 та 173 Податкового кодексу України, діючу постанову Кабінету Міністрів України № 1103 від 26.11.11 р.

Сподіваємось, що Уряд України підтримає ініціативи оціночної спільноти.

Ми впевнені, що спільними зусиллями Кабінету Міністрів України, ФДМУ із громадськими організаціями оцінювачів буде удосконалено механізми контролю за оцінками, які будуть проводити оцінювачі при укладанні угод купівлі-продажу майна фізичними особами.

З глибокою повагою,
Голова Ради УТО                  ________________         О.Д. Амфітеатров

Фотокопія листа

Категория: Разное | Добавил: Оценщик (03.09.2012)
Просмотров: 2331
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0