Оценка имущества


Разъяснение ГНАУ о налоге с владельцев транспортных средствах
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Державної податкової
 адміністрації України
 20. 04. 2010. № 268

  Узагальнююче податкове роз’яснення

щодо застосування окремих положень Закону України від 11 грудня

1991 року № 1963–XII „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”

(скорочено,  Повний текст роз`ясненнь тут)

2. Щодо застосування ставок податку з власників транспортних засобів

 Ставки податку з власників транспортних засобів встановлено статтею 3 Закону № 1963. Зазначені ставки визначено залежно від кодів УКТЗЕД у гривнях з 100 куб. см об'єму двигуна для транспортних засобів, які обладнані двигуном внутрішнього згорання. Для транспортних засобів, які обладнані електродвигуном, вони визначаються також у гривнях з 1 кВт (Вт – одиниця виміру потужності електродвигуна, приставка „к” означає 10 у степені 3,1 кВт = 1000 Вт). Для водних транспортних засобів ставки визначено у гривнях із 100 см довжини водного транспортного засобу.

Законом № 1963 не передбачено прогресивного оподаткування транспортних засобів, оскільки останні мають незмінний об'єкт оподаткування (об'єм циліндрів або потужність двигуна, чи довжину транспортного засобу) і тверді ставки податку на рік (із 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або із 100 см довжини транспортного засобу) залежно від виду транспортного засобу.

Ставки для деяких груп диференціюються залежно від об'єму двигуна. Чим більшим є об'єм двигуна, тим вищою є ставка.

При першій реєстрації наземних транспортних засобів в Україні ставки податку залежать від часу, протягом якого використовувався транспортний засіб.

Статтею 3 Закону № 1963 визначено, що перша реєстрація в Україні – це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

Чинне законодавство дає визначення транспортним засобам, що використовувалися. Ними вважаються транспортні засоби, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі (п. 1 додаткової примітки до групи 87 розділу ХVII Закону № 2371).

Відповідно новими транспортними засобами вважаються засоби, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх експлуатацію, тобто які раніше ніколи не були зареєстровані.

Датою початку користування (вводу в експлуатацію) транспортних засобів, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, є дата першої реєстрації транспортних засобів, визначена в реєстраційних документах, які видані уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортних засобів датою початку користування вважається перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення – 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

 

10. Щодо сплати податку з власників транспортних засобів за орендовані транспортні засоби

 Відповідно до статті 1 Закону № 1963 платниками податку з власників транспортних засобів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби.

Положеннями постанови № 1306 визначено, що власником транспортного засобу є фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи.

Враховуючи викладене, у випадку передачі в оренду транспортних засобів платником податку з власників транспортних засобів є орендодавець (власник транспортного засобу – юридична чи фізична особа) щодо транспортних засобів, зареєстрованих в органах ДАІ МВС України на його ім'я.

Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, то відповідно до статті 6 Закону № 1963 податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.


12. Щодо сплати податку за викрадений автомобіль

 Відповідно до статті 6 Закону № 1963 у разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

У разі викрадення транспортного засобу платник має право припинити сплату податку з власників транспортних засобів. Припинення сплати податку юридичними особами у даному випадку здійснюється аналогічно до порядку, зазначеному в частині третій статті 5 Закону № 1963, яким передбачено проведення перерахунку розміру податку за зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані) транспортні засоби.

У разі викрадення транспортного засобу протягом року, за умови підтвердження відповідними органами факту викрадення, здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому викрадено такий транспортний засіб.

Таким чином, повернення викраденого транспортного засобу у порядку, визначеному статтею 5 Закону № 1963, юридична особа повинна сплатити податок за кількість місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому було повернуто викрадений транспортний засіб, та подати розрахунок суми податку на повернуті транспортні засоби.

 

13. Щодо сплати податку з власників транспортних засобів фізичними особами під час реєстрації транспортного засобу вперше в Україні

 Відповідно до статті 5 Закону № 1963 податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується фізичними особами перед першою реєстрацією в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд.

Статтею 6 Закону № 1963 визначено, що сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. За транспортні засоби, придбані протягом року, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Чинне законодавство дає визначення транспортним засобам, що використовувалися. Ними вважаються транспортні засоби, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі (п. 1 додаткової примітки до групи 87 розділу ХVII Закону № 2371).

Новими транспортними засобами вважаються засоби, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на їх експлуатацію, тобто, які раніше ніколи не були зареєстровані.

Датою початку користування (вводу в експлуатацію) транспортних засобів, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортного засобу датою початку користування вважається перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення – 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Фізичні особи – платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, – відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Враховуючи викладене, податок з власників транспортних засобів на транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України з метою вільного використання та вперше реєструються в Україні, справляється за ставками, чинними на день реєстрації цих транспортних засобів, з урахуванням строку їх використання, незалежно від дати ввезення транспортного засобу на митну територію України та дати проведення митного оформлення.

 

14. Щодо сплати податку з власників транспортних засобів за колісні навантажувачі

 

Відповідно до статті 1 Закону № 1963 платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби.

Об'єктами оподаткування є транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми під відповідним кодом УКТЗЕД, зазначені у статті 2 Закону № 1963.

У випадку коли колісний навантажувач по своєму типу буде класифікуватися у товарних позиціях 8427 „Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, використовувані на підприємствах”, 8429 „Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки”, або інших товарних позиціях групи 84 „Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини”, зазначений транспортний засіб не повинен оподатковуватись податком з власників транспортних засобів.

 

18. Щодо сплати податку з власників транспортних засобів фізичних осіб за транспортні засоби, які протягом тривалого періоду не експлуатувалися

 Нормами чинного законодавства не передбачено випадки несплати податку з власників транспортних засобів за транспортні засоби, які не експлуатуються.

Згідно зі ст. 5 Закону № 1963 фізичні особи сплачують податок з власників транспортних засобів перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щороку або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд при наявності документів, що підтверджують сплату податку.

Відповідно до Порядку № 606 техогляд транспортних засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:

два рази на рік – засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів;

один раз на рік – засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 т, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо;

один раз на два роки – засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев’ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 т, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби;

у рік, який закінчується на непарну цифру, – засоби, остання цифра року випуску яких непарна;

у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, – засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.

Період проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів встановлено: 

з 15 січня по 15 грудня – для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік; 

з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня – для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік, у два періоди.

Отже, у разі якщо для транспортного засобу передбачено строк проходження техогляду один раз на два роки, у 2010 році громадяни – власники транспортних засобів зобов’язані надати до органу, який проводить техогляд транспортного засобу, документ про сплату податку з власників транспортних засобів за рік, який передує техогляду (2009 р.), та за рік, у якому проходить техогляд (2010 р.), або за два роки разом, а платники, звільнені від сплати цього податку, – відповідний документ, що дає право на користування пільгами. У інших випадках, коли відповідно до чинного законодавства передбачено щорічне проходження техогляду транспортного засобу, громадяни повинні надати квитанцію про сплату податку з власників транспортних засобів з річною сумою податку.

За транспортні засоби, що не експлуатуються (через несправність автомобіля, хворобу власника, відрядження тощо), та незалежно від того, подавався транспортний засіб на державний технічний огляд або ні, податок з власників транспортних засобів сплачується на загальних підставах не пізніше І півріччя року, в якому він мав проходити технічний огляд.

 

19. Щодо періоду, за який сплачується податок фізичними особами перед проходженням належних їм транспортних засобів техогляду, якщо податок не сплачувався за останні п'ять років

 Згідно зі статтею 6 Закону № 1963, яким встановлюється даний податок, перед проходженням техогляду власник транспортного засобу, який не сплачував податок тривалий період, повинен сплатити його не більш як за три попередні роки.

 

20. Щодо визначення періоду, за який платник податку - фізична особа повинен сплачувати податок з власників транспортних засобів при знятті транспортного засобу з реєстрації

 Норми статті 6 Закону № 1963 передбачають сплату податку за транспортні засоби, придбані фізичними особами протягом року, крім тих, які вперше реєструються в Україні, залежно від кількості місяців, що залишилися до кінця року.

При знятті з обліку транспортного засобу власник повинен пред'явити квитанцію про сплату податку за попередній рік, якщо автомобіль був зареєстрований в попередньому році, та за кількість місяців поточного року, протягом яких транспортний засіб був зареєстрований, включаючи місяць зняття з обліку.

 

21. Щодо визначення об'єктом оподаткування шляхо-будівельної техніки, зокрема автогрейдерів

 Об'єктами оподаткування є транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми під відповідним кодом УКТЗЕД, зазначені у статті 2 Закону № 1963.

УКТЗЕД покладено в основу Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), на якій ґрунтується Митний тариф України, затверджений Законом № 2371.

Автогрейдери відповідно до УКТЗЕД належать до групи 84 „Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої, їх частини” Розділу XVI „Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них” та класифікуються за кодом 8429, тобто не належать до транспортних засобів, а тому згідно із Законом № 1963 вони не є об'єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 

22. Щодо оподаткування податком з власників транспортних засобів тролейбусів

 До товарної позиції 8702 включаються всі моторні транспортні засоби, призначені для перевезення десяти людей і більше, включаючи водія.

До цієї товарної позиції включаються звичайні та міжміські автобуси; тролейбуси (з живленням від контактної мережі) і „гіробуси”, принцип дії яких полягає в тому, що кінетична енергія накопичується в обертальному з великою швидкістю маховику і використовується для приведення в дію електрогенератора, який живить електромотор.

До цієї товарної позиції також включаються автобуси, що можуть бути перетворені в залізничні вагони шляхом заміни коліс і блокування рульового керування, причому двигун залишається тим самим.

Слід зазначити, що тролейбуси (із живленням від контактної мережі) не є об'єктами оподаткування у зв'язку з тим, що обчислення податку для наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна (для автомобілів з електродвигуном – код 8703 90 10 00) кожного виду і марки транспортних засобів.

 

23. Щодо оподаткування автомобілів-сміттєвозів

 Автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, відносяться до коду 8705 УКТЗЕД, яку покладено в основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України, та які є об'єктами оподаткування відповідно до статті 2 Закону № 1963.

До товарної позиції 8705 – „Автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів (автомобілі технічної допомоги, автокрани, пожежні автомобілі, автобетономішалки, автомашини для прибирання шляхів, автомобілі з рентгенівськими установками)” включаються типи машин, вироблених або пристосованих, обладнаних різними пристроями, що дають їм можливість виконувати визначенні не транспортні функції, тобто основною метою транспортного засобу з цієї позиції не є перевезення людей або вантажів.

Наприклад, до позиції 8705 відносяться: автомобілі, обладнані драбинами або підйомними платформами для ремонту контактних підвісних мереж вуличного освітлення; автомобілі із стрілою, яка регулюється, та платформою для кінознімального або телевізійного обладнання; автомобілі, які застосовуються для чистки вулиць, канав, аеродромних злітно-посадочних смуг; автокрани; автобурові; пересувні лабораторії; автомайстерні, обладнані різними станками, інструментами та зварювальними пристроями.

Відповідно до пояснень до УКТЗЕД, затверджених наказом № 68 до товарної позиції 8704 – „Автомобілі вантажні”, включаються зокрема:

звичайні вантажні автомобілі та автофургони (відкриті, з брезентовим верхом, закриті і т.п.); автомобілі для доставляння товарів та автофургони усіх видів, автофургони для перевезення домашніх речей; вантажні автомобілі з автоматичними розвантажувальними пристроями (з перекидним кузовом і т.п.); автомобілі-цистерни (незалежно від того, обладнані вони насосами, чи ні); авторефрижератори або автомобілі з ізотермічними кузовами; багатоярусні вантажні автомобілі для перевезення кислоти в суліях, балонів з бутаном і т.п.; важкі вантажні автомобілі з низькорозташованими рамами і навантажувальними похилими трапами для перевезення танків, підіймачів або екскаваторів, електричних трансформаторів і т.п.; вантажні автомобілі, спеціально призначені для перевезення свіжого бетону, крім бетономішалок товарної позиції 8705; машини для вивезення сміття, незалежно від того, обладнані вони навантажувальними, трамбувальними, демпфірувальними та іншими пристроями чи ні.

Враховуючи викладене, автомобілі-сміттєвози незалежно від того, обладнані вони навантажувальними, трамбувальними, демфіруючими та іншими пристроями чи ні відносяться до товарної позиції 8704 „Автомобілі вантажні” та повинні оподатковуватись за ставками, визначеними статтею 3 Закону № 1963.

 

25. Щодо визначення платником податку: власника транспортного засобу чи особи, яка користується ним за дорученням

 Відповідно до статті 1 Закону № 1963 платниками податку є, зокрема, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що визначені як об'єкти оподаткування під відповідним кодом за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 6 Закону № 1963 встановлено, що якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

 

26. Щодо можливості сплачувати податок з власників транспортних засобів при проходженні техогляду особою, яка керує транспортним засобом за дорученням

 Статтею 6 Закону № 1963 встановлено, що якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

Отже, якщо власник бажає, щоб за нього податок з власників транспортних засобів сплачувала особа, яка користується його автомобілем, необхідно цей момент передбачити у дорученні на право користування транспортним засобом.

 29. Щодо класифікації автомобілів-цистерн згідно з УКТЗЕД

 Згідно з вимогами УКТЗЕД автомобілі залежно від технічних характеристик та призначення класифікуються у відповідних товарних позиціях.

До товарної позиції 8705 – „Автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів (автомобілі технічної допомоги, автокрани, пожежні автомобілі, автобетономішалки, автомашини для прибирання шляхів, автомобілі з рентгенівськими установками)” включається ряд типів машин, вироблених або пристосованих, обладнаних різними пристроями, що дають їм можливість виконувати визначенні не транспортні функції, тобто основною метою транспортного засобу з цієї позиції не є перевезення людей або вантажів.

Наприклад, до позиції 8705 відносяться: автомобілі, обладнані драбинами або підйомними платформами для ремонту контактних підвісних мереж вуличного освітлення; автомобілі із стрілою, яка регулюється, та платформою для кінознімального або телевізійного обладнання; автомобілі, які застосовуються для чистки вулиць, канав, аеродромних злітно-посадочних смуг; автокрани; автобурові; пересувні лабораторії; автомайстерні, обладнані різними станками та інструментами, зварювальними пристроями.

У поясненнях до УКТЗЕД, затверджених наказом 68, до товарної позиції 8704 Автомобілі вантажні”, зазначено, що автомобілі-цистерни (незалежно від того, обладнані вони насосами чи ні) відносяться саме до даної товарної позиції.

Враховуючи викладене, автомобілі-цистерни незалежно від того, обладнані вони насосами чи ні відносяться до товарної позиції 8704 Автомобілі вантажні та повинні оподатковуватись за ставками, визначеними для таких автомобілів

Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Маклер (30.05.2010) W
Просмотров: 1320 | Теги: налог с владельцев транспортных сре
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0