Оценка имущества


Приватизация и аренда земли в Харькове
1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює процедуру вирішення питань, пов’язаних з передачею у власність та наданням в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та (або) обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, обслуговування індивідуальних капітальних гаражів та ведення садівництва.

1.2. Порядок поширюється на всіх громадян, які відповідно до Земельного кодексу України мають право на землю.

2. Передача у власність громадянам земельних ділянок, які мають їх у користуванні, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

2.1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, звертається з відповідною заявою до Харківської міської ради.

До заяви громадянином додаються:

— погоджена у встановленому порядку технічна документація по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки на місцевості;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яку бажає отримати громадянин;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю.

Технічна документація виконується за замовленням громадянина організаціями (особами), які мають відповідну ліцензію на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

2.2. Підготовка проекту рішення Харківської міської ради щодо передачі у власність громадянина земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд покладається на управління земельних відносин. Після погодження проекту рішення у порядку, встановленому Регламентом Харківської міської ради, зазначене питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Харківської міської ради.

2.3. Рішення Харківської міської ради про передачу земельної ділянки у приватну власність є підставою для оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку у встановленому порядку.

3. Передача у власність та (або) надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

3.1. Громадянин України, зареєстрований для проживання в місті Харкові, зацікавлений в одержанні у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності, звертається до Харківської міської ради із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування земельної ділянки.

До заяви (клопотання) громадянином додаються:

— обгрунтування необхідності надання (відведення) земельної ділянки. Розгляд питання обгрунтування необхідності відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд здійснюється міською громадською комісією з житлових питань.

За письмовим запитом міської громадської комісії з житлових питань Управління містобудування та архітектури надає інформацію щодо можливості відведення відповідної земельної ділянки.

Пропозиції міської громадської комісії з житлових питань затверджуються виконавчим комітетом Харківської міської ради:

— позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами та площею в масштабі 1:500, 1:2000, погоджене управлінням містобудування та архітектури;

— копія паспорта громадянина України;

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яку бажає отримати громадянин;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю;

— довідка КП «Харківське міськБТІ» (при необхідності) про наявність або відсутність на земельній ділянці, яку бажає отримати громадянин, будівель і споруд та їх державної реєстрації;

— нотаріально посвідчена відмова землекористувача від права користування землею у разі, якщо земельна ділянка буде надаватися громадянину за рахунок раніше наданої.

3.2. Управління земельних відносин готує проект рішення Харківської міської ради про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки. Після погодження проекту рішення у порядку, встановленому Регламентом Харківської міської ради, зазначене питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Харківської міської ради.

3.3. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі рішення Харківської міської ради, про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки, за замовленням громадянина організаціями (особами), які мають відповідну ліцензію на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

3.4. Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно‑епідеміологічним органами, органами містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, відповідними органами з питань лісового або водного господарства (у разі необхідності).

3.5. За наявності проекту відведення земельної ділянки, погодженого в установленому законом порядку, та відповідної заяви управління земельних відносин готує проект рішення Харківської міської ради щодо затвердження проекту відведення земельної ділянки та передачі її громадянину у власність та / або надання її в оренду. Після погодження проекту рішення у порядку, встановленому Регламентом Харківської міської ради, зазначене питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Харківської міської ради.

3.6. Рішення Харківської міської ради про передачу земельної ділянки у приватну власність або надання в оренду є підставою для оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку або договору оренди земельної ділянки у встановленому порядку.

4. Передача у власність та (або) надання в оренду громадянам земельних ділянок, які були раніше надані їм у користування, з наданням додаткових земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

4.1. Громадянин, зацікавлений в одержанні у власність або в оренду земельної ділянки, яка перебуває в його користуванні, звертається до Харківської міської ради із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування земельної ділянки.

До заяви (клопотання) громадянином додаються:

— довідка КП «Харківське міськБТІ» про належність житлового будинку та площу присадибної ділянки;

— обгрунтування необхідності надання (відведення) земельної ділянки;

— позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами та площею в масштабі 1:500, 1:2000, погоджене управлінням містобудування та архітектури;

— копія паспорта громадянина України;

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яку бажає отримати громадянин;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати додаткову земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю;

— довідка КП «Харківське міськБТІ» про наявність або відсутність на додатковій земельній ділянці, яку бажає отримати громадянин, будівель і споруд та їх державної реєстрації;

— нотаріально посвідчена відмова землекористувача від права користування землею у разі, якщо земельна ділянка буде надаватися громадянину за рахунок раніше наданої;

— постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства та квитанція про сплату штрафу (у разі самовільного зайняття земельної ділянки);

— документи, що підтверджують право власності на житловий будинок, посвідчені нотаріально;

— технічний паспорт на житловий будинок.

4.2. Заява розглядається в порядку, передбаченому пунктами 3.2–3.6 цього Положення.

5. Передача у власність та (або) надання в оренду громадянам земельних ділянок для обслуговування індивідуальних капітальних гаражів

5.1. Громадянин, зацікавлений в одержанні у власність або в оренду земельної ділянки, яка раніше не надавалась, для обслуговування індивідуального капітального гаража, звертається до Харківської міської ради із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування земельної ділянки.

До заяви (клопотання) громадянином додаються:

— довідка КП «Харківське міськБТІ» про належність гаража та його державну реєстрацію;

— обгрунтування необхідності надання (відведення) земельної ділянки;

— позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами та площею в масштабі 1:500, 1:2000, погоджене управлінням містобудування та архітектури;

— копія паспорта громадянина України;

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яку бажає отримати громадянин;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю;

— нотаріально посвідчена відмова землекористувача від права користування землею у разі, якщо земельна ділянка буде надаватися громадянину за рахунок раніше наданої;

— постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства та квитанція про сплату штрафу (у разі самовільного зайняття земельної ділянки);

— документи, що підтверджують право власності на індивідуальний капітальний гараж, посвідчені нотаріально;

— технічний паспорт на індивідуальний капітальний гараж.

5.2. Заява розглядається в порядку, передбаченому пунктами 3.2–3.6 цього Положення.

6. Передача у власність громадянам земельних ділянок для ведення садівництва (у складі садівничих товариств)

6.1. Громадянин, зацікавлений в одержанні у власність земельної ділянки для ведення садівництва, яка знаходиться у складі садівничого товариства, звертається з відповідною заявою до Харківської міської ради.

До заяви громадянином додаються:

— погоджена у встановленому порядку технічна документація по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки на місцевості;

— довідка про членство громадянина в садівничому товаристві;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку для ведення садівництва (в якій зацікавлений громадянин);

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю.

Технічна документація виконується за замовленням громадянина організаціями (особами), які мають відповідну ліцензію на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

6.2. Передача у власність таких земельних ділянок громадянам здійснюється в порядку, встановленому пунктами 2.2–2.3 цього Положення.

7. Надання дозволу громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку

7.1 Громадянин, який отримав у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України (зокрема надану колгоспному двору), зацікавлений у безоплатному виготовленні технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні, звертається до Харківської міської ради з відповідною заявою.

До заяви громадянином додаються:

— рішення органу місцевого самоврядування про отримання громадянином, який бажає безкоштовно виготовити технічну документацію, у користування земельної ділянки до набрання чинності Земельним кодексом України;

— копія паспорта громадянина України;

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— документи, що підтверджують право власності на житловий будинок, посвідчені нотаріально;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яку бажає отримати громадянин;

— довідка Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати додаткову земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю;

— технічний паспорт на житловий будинок.

8. Заключні положення

8.1. Передача у власність земельних ділянок громадянам, які отримали у встановленому порядку дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки для ведення садівництва, до набуття чинності зазначеним Положенням здійснюється у порядку, встановленому пунктами 3.5–3.6 цього Положення.

Заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин — начальник управління земельних відносин Б. І. БАРОНІНИсточник: http://www.izv.kharkov.ua/pr/polozhiennia.html_3
Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Юрист (09.05.2010) W
Просмотров: 3369 | Теги: приватизация, покупка, аренда земли, земля
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0