Оценка имущества


Порядок присвоєння адрес в м.Харкові

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія 6 скликання

 

РІШЕННЯ

 

Від 06.07.2011 р. № 325/11

м. Харків

Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова

 

З метою встановлення єдиних правил присвоєння адрес об'єктам нерухомості у місті Харкові, введення в дію системи реєстрації адрес по стандартизованій структурі, узгодженого ведення Державних земельного та містобудівного кадастрів, формування єдиної муніципальної системи інформації, на підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 цього Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Єдиний адресний реєстр міста Харкова (додаток 2).

3. Управлінню містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради забезпечувати присвоєння адрес земельним ділянкам, будівлям і спорудам згідно з Порядком присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова, та надання інформації для внесення її до Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

4. Комунальним підприємствам, установам, організаціям надати до Єдиного адресного реєстру міста Харкова інформацію щодо адрес нерухомого майна.

5. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям інших форм власності сприяти формуванню Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

6. КП «Міський інформаційний центр»:

6.1. Здійснити систематизацію існуючої адресної інформації.

6.2. Забезпечити реєстрацію адрес об'єктів нерухомості відповідно до затвердженого Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова.

6.3. Забезпечити видачу довідок з Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

7. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації у встановленому порядку.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

Міський голова Г.А. Кернес

 

Додаток 1

до рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова»

від 06.07.2011 р.№ 325/11

 

ПОРЯДОК

ПРИСВОЄННЯ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ,

РОЗТАШОВАНИМ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок про присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова (далі - Порядок) визначає на території Харкова єдині правила присвоєння адрес земельним ділянкам і нерозривно зв'язаним з ними будівлям і спорудам, встановлює єдині правила визначення адрес, їх склад і структуру.

1.2. Дія даного Порядку поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об'єктів нерухомості всіх форм власності в місті Харкові.

1.3. Кожному об'єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території міста Харкова.

1.4. Адреса об'єкту нерухомості після проведення процедури присвоєння або зміни повинна бути зареєстрована у Єдиному адресному реєстрі міста Харкова.

1.5. Адреси присвоюються за заявами юридичних та фізичних осіб - власників об'єктів нерухомості (далі - заявники), відповідних органів місцевого самоврядування, а також органів державної виконавчої влади щодо об'єктів нерухомості державної власності.

1.6. Присвоєння, зміна, анулювання адрес здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, крім адрес земельних ділянок.

1.7. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адрес об'єктів нерухомості готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі - управління містобудування та архітектури) відповідно до Регламенту виконавчих органів Харківської міської ради.

1.8. Прийняті рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про присвоєння, зміну, анулювання адрес направляються Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю у Харківський області, Головному управлінню статистики у Харківській області, КУОЗ Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», КП «Міський інформаційний центр», УДППЗ «Укрпошта», ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, ХМУ ГУ МНС України в Харківській області, Харківська філія ДП «Інформаційний центр Мінюсту».

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адреса - структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об'єкта адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста.

Єдиний Адресний реєстр - інформаційна система, що містить формалізовані записи про об'єкти адресації та їх розташування. Порядок внесення змін та використання інформації адресного реєстру регулюється Положенням про Єдиний адресний реєстр м. Харкова.

Елементи вулично-дорожньої мережі - явно виражені частини території міста, що забезпечують транспортні і пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, наступних типів:

бульвар (бул.) - дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

в'їзд (в-д) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду;

вулиця (вул.) - дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;

дорога (дор.) - смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

майдан (м-н) - широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);

набережна (наб.) - дорога з міською забудовою, що розташована на березі водоймища (ріки, озера та ін.);

провулок (пров.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проїзд (пр-д.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали; те саме що й провулок. Проїздами найменовують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою;

проспект (пр.) - широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

тупик (туп.) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду; те саме що й в'їзд;

узвіз (узв.) - дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

шосе (шосе) - елемент вулично - дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі - елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування.

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі - узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Гагаріна та ін.).

Об'єкти нерухомого майна (далі об'єкти нерухомості) - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення.

Будівля - об'єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання.

Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) - приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу).

Споруда - будівля, призначена в основному для технологічних функцій.

Земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку.

Об'єкти адресації - усі об'єкти нерухомості:

Первинний об'єкт адресації - земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове призначення об'єкта нерухомості.

Вторинний об'єкт адресації - просторова частина первинного об'єкта нерухомості, що є самостійним об'єктом цивільного обігу.

Елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території міста.

Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ч, Й, X, Ь).

Кадастровий номер земельної ділянки — унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.

Кадастровий номер об'єкта нерухомості—унікальний номер об'єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об'єкт нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого права.

Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості - процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.

Реєстрація адреси - сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру міста Харкова адреси об'єкта нерухомості з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об'єкта нерухомості на цифровий план міста Харкова.

Анулювання адреси - виключення запису про адресу об'єкта нерухомості з Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

Зміна адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.

 

3. ПРИСВОЄННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЕЛЕМЕНТАМ

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Формування елементів вулично-дорожньої мережі міста здійснюється управлінням містобудування та архітектури при розробці генерального плану міста і проектів детального планування окремих територій.

3.2. Присвоєння і зміна найменувань елементам вулично-дорожньої мережі міста здійснюється у відповідності до Положення про порядок найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій, здійснення заходів щодо охорони історико-культурного середовища міста, затвердженого рішенням 9 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 25.12.02 р.

3.3. Інформація про пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі міста, виключені з використання, зміна типу і найменувань пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста вноситься до Єдиного адресного реєстру м. Харкова.


Полный текст документаИсточник: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/553822
Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Юрист (16.07.2011)
Просмотров: 5976 | Теги: адреса, Присвоєння адреси в м.Харкові
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 491
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0