Оценка имущества


Перевод жилых помещений в нежилые

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
8 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Від 06.07.2011 р. № 336/11

м. Харків

Про затвердження «Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі»

З метою врегулювання питань переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі, на підставі Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі (додається).

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації.

3. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.06.2003 р. № 572 вважати таким, що втрачає чинність з моменту набрання чинності цим рішенням.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі»

від 06.07.2011р. № 336/11


ПОЛОЖЕННЯ

              про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі


Розділ 1. Загальні положення

1.1 .Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі (далі - Положення) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок підготовки документів для прийняття рішень Харківською міською радою або її виконавчим комітетом про переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у містобудівній сфері.

1.2. Положення розроблено на підставі Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3. Положення спрямоване на:

- затвердження єдиного порядку переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі на місцевому рівні;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень;

- спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі переведення жилих приміщень та жилих будинків у нежилі;

- поліпшення санітарно-естетичного вигляду міста, його благоустрою;

- створення умов розвитку торгівлі, побутового обслуговування та інших сфер бізнесу;

- створення нових робочих місць.

1.4. Дія цього Положення поширюється на відносини, що виникають у містобудівній сфері і спрямовуються на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини у жилих будинках, де планується переведення жилих приміщень, збереження та охорону історичного центру міста, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

1.5. Повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення у містобудівній сфері визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Роботи по реконструкції переведених жилих приміщень в нежилі проводяться з дотриманням вимог Правил з питань додержання тиші у громадських місцях у місті Харкові, затверджених рішенням Харківської міської ради від 28.09.2005 № 161/05.


Розділ 2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір переведення жилого будинку чи жилих приміщень в нежилі та подала у встановленому законодавством порядку відповідну заяву.

Реконструкція - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об'єкту за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Жиле приміщення - ізольоване приміщення, призначене для постійного проживання громадян, яке відповідає встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, іншим вимогам законодавства;

Жилий будинок - об'єкт нерухомості, призначений для проживання.

Квартира - приміщення, елемент внутрішньої структури будинку, призначений для проживання, який має окремий вихід на вулицю, у двір, на сходову клітину або в загальний коридор.

Нежилі приміщення - приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.


Розділ 3. Особливості переведення жилих приміщень

та жилих будинків в нежилі

3.1. В нежилі можуть бути переведені, як виняток, жилі приміщення, розташовані на цокольних, перших, та у виключних випадках на других поверхах жилих багатоповерхових будинків, окремо розташовані жилі будинки для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери. Якщо квартира, що переводиться, розташована вище першого поверху, то всі приміщення, розташовані під нею, повинні мати статус нежилих.

3.2. Жиле приміщення не повинно використовуватися для постійного проживання, а також не повинно бути обтяжено правами третіх осіб. Громадяни, які мешкали в ньому до прийняття рішення про переведення, повинні бути зняті з реєстраційного обліку.

3.3. У разі, якщо одним з власників жилого приміщення є неповнолітня дитина, на переведення необхідний дозвіл органів опіки.

3.4. У разі наявності в жилих приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані.

3.5. При переведенні жилих приміщень в нежилі повинно зазначатися їх цільове призначення.

3.6. Не допускається:

- самовільна реконструкція, яка призводить до порушення міцності або до руйнування несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів;

- переведення жилих приміщень в нежилі у жилих будинках, що віднесені до пам'яток архітектури, без погодження з управлінням містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку;

- переведення частини жилого приміщення, наприклад, кімнати у комунальній квартирі. Приміщення повинно бути ізольованим і мати статус окремого жилого приміщення;

- переведення в нежилий фонд аварійного житла та такого, що підлягає зносу або капітальному ремонту.

3.7. Для переведення жилих приміщень в нежилі є обов'язковим:

- одержання технічного висновку про можливість переведення жилих приміщень з метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення об'єкту невиробничої сфери, виготовленого проектною організацією;

- одержання передпроектних пропозицій щодо архітектурного рішення об'єкту та благоустрою прилеглої території;

- улаштування окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого будинку. При відсутності технічної можливості виконання цієї вимоги переведення неможливо.

3.8. У разі переведення жилого будинку в нежилу будівлю при наявності оформленого землекористування, проектом рішення міської ради передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки згідно з вимогами земельного законодавства.


Розділ 4. Порядок оформлення дозволу на переведення жилих

приміщень та жилих будинків в нежилі

4.1.Для переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі власник житла подає заяву на ім'я Харківського міського голови, який розглядає та направляє її для подальшого розгляду до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин.

4.2. Заява, що надійшла до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин розглядається директором або його заступником та у 3-денний термін направляється для подальшого розгляду до управління містобудування та архітектури.

4.3. Управління містобудування та архітектури попередньо розглядає подану заяву та запитує у замовника:

1) нотаріально засвідчену копію документу, яка підтверджує право власності на житло;

2) копію технічного паспорту на жиле приміщення або жилий будинок, виготовленого комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»;

3) технічний висновок про можливість переведення жилих приміщень з метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення об'єкту невиробничої сфери з обов'язковим улаштуванням окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого будинку, виготовлений проектною організацією;

4) передпроектні пропозиції щодо архітектурного рішення об'єкту та благоустрою прилеглої території;

5) довідку житлово-експлуатаційних органів про те, що жиле приміщення або жилий будинок є вільним фактично та юридично;

6) копію договору на збір та вивіз будівельного сміття;

7) для власників жилих будинків - документ, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

8) копію паспорту фізичної особи, нотаріально засвідчені копії установчих документів - для юридичних осіб;

9) згода об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у разі розміщення квартири в будинку, де створено таке об'єднання;

10) інші документи у разі необхідності (згода співвласників, дозвіл органів опіки тощо).

4.4. Управління містобудування та архітектури у 10-ти денний термін направляє запити щодо можливості переведення жилого будинку чи жилих приміщень в нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери до органів державного санітарного та пожежного нагляду, Департаменту житлового господарства, адміністрації відповідного району та управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (у разі віднесення будинку до пам'ятки архітектури).

4.5. Після отримання висновків управління містобудування та архітектури готує і подає на розгляд міської ради або виконавчого комітету проект рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери.

У разі відмови на переведення житла до нежилого фонду власнику житла повертаються усі документи з письмовим обгрунтуванням причин відмови.

4.6. Рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери є підставою для отримання замовником вихідних даних та технічних умов для проведення реконструкції об'єкта.

4.7. Прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією об'єктів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.


Заступник міського голови -

директор Департаменту містобудування,

архітектури та земельних відносин Т.І. ОвінніковаИсточник: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/553822
Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Эксперт (16.07.2011)
Просмотров: 3213 | Теги: нежилые помещения, первод жилых в нежилые
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0